Donateur worden

Hoe wordt u donateur?  Voor een bijdrage van minimaal € 18,50 per jaar bent u donateur van de Stichting Vrienden van het Cantonspark. U steunt ons daarmee om het Cantonspark als waardevolle tuin voor Baarn te behouden.  Stort uw bijdrage op: RegioBank, rekeningnummer NL51RBRB0983574944, t.n.v. Vrienden van het Cantonspark. Voor het aanmelden gaat U naar de contact pagina. Onder het hoofdje Aan ziet U aanmelden donateur.

U kunt ook het formulier downloaden (als PDF of als Word document) and opsturen naar het Secretariaat van de Stichting Vrienden van het Cantonspark, Rembrandtlaan 29, 3741TA BAARN.

Donaties en giften

Fiscale goedkeuring (ANBI). Per 1 januari 2008 zijn er nieuwe fiscale bepalingen in werking getreden. Giften en donaties aan instellingen voor algemeen nut zijn alleen fiscaal ( onder bepaalde voorwaarden ) aftrekbaar als de instelling waaraan die zijn gedaan door de Belastingdienst erkend is. Stichting Vrienden van het Cantonspark heeft bij beschikking d.d. 28 september 2007, Fiscaal nummer 8040.01.947, voor onbepaalde tijd deze erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen.

Fiscale mogelijkheden om Stichting Vrienden van het Cantonspark te steunen.
Uw donatie kan onder bepaalde voorwaarden (boven een drempelbedrag van totale bedrag van giften aan ANBI instellingen) als aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting worden opgevoerd. Wie een schenking voor tenminste 5 jaar (of langer) bij notariële akte doet in de vorm van een lijfrente, mag dat bedrag zonder grens opvoeren. Een andere mogelijkheid is de stichting te bedenken door legateren via een testament. Iedere notaris kan u daarover informatie verschaffen.

slider4