Donateursdag 5 oktober 2019 excursie naar Wageningen


Dagexcursie voor donateurs en vrijwilligers op zaterdag 5 oktober Belmonte - De Dreijen - Lezing restauratie Cantonspark

’s Morgens zullen we het Belmonte Arboretum bezoeken. Op de Wageningse berg , een stuwwal uit de ijstijd, ligt het voormalige landgoed Belmonte. Het landgoed werd eind 19de eeuw gesticht door Thierry Juste baron de Constant Rebecque de Villars. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het door oorlog gehavende landgoed in handen van Wageningen Universiteit, die er een botanische tuin vestigde. Overal zijn de sporen van de rijke geschiedenis te zien. Rhododendrons, rozen en talloze bomen, struiken en heesters van natuur- en cultuurhistorische waarde vormen de belangrijkste collecties van het 11 ha grote stadspark. Het is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.


Na een rondleiding door het park volgt een lunch in het Koetshuis met een lezing over de voortgang van de restauratie in het Cantonspark.
’s Middags wordt een bezoek gebracht aan het Arboretum De Dreijen, eveneens in Wageningen. De eerste aanleg werd ontworpen door de tuinarchitect en dendroloog L.A. Springer, een van de bekendste tuinarchitecten van zijn tijd en lector in de tuinkunst in Wageningen. Het ontwerp dateert van 1895 en staat in direct verband met de totstandkoming van de Rijkstuinbouwschool een jaar later. In de loop van de jaren hebben allerlei uitbreidingen plaats gevonden. In de huidige tuin is een deel van Springerspadenpatroon bewaard gebleven. Professor Ritzema Bos was één van de eerste directeuren van de Wageningse Rijkstuinbouwschool. Als grondlegger van de plantenziektekunde, heeft zijn borstbeeld een plaatsje gevonden op De Dreijen.Ook hier een bijzondere collectie van planten en bomen, maar ook veel diersoorten die het arboretum als leefgebied hebben ontdekt.


Op het moment van dit schrijven weten wij nog niet wat de kosten zullen zijn en hoe wij het vervoer kunnen regelen. U zult tijdig nog een persoonlijke uitnodiging per brief ontvangen met het gehele programma. Is uw interesse al gewekt, dan kunt u zich via het secretariaat alvast opgeven, het liefst per e-mail.
Het bestuur