De Stichting Vrienden van het Cantonspark werd opgericht in 1995 en heeft naast een bestuur, een commissie van deskundigen die zich bezighoudt met het beheer, een actieve groep rondleiders en een groeiend aantal donateurs. De Vrienden verzorgen een aantal publikaties, waaronder tweemaal per jaar een Nieuwsbrief. Van april tot oktober wordt elke maand een gratis avondrondleiding gegeven terwijl gedurende het hele jaar de mogelijkheid bestaat om voor groepen rondleidingen te organiseren. Verder wordt er elke zaterdag van de maand een vrijwilligersdag gehouden voor mensen, die graag meehelpen het park te onderhouden.

De stichting Vrienden van het Cantonspark is sinds 2012 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met het RSIN/fiscaal (identificatie) nummer 804001947. Lees verder.....

Het Secretariaat van de Stichting Vrienden van het Cantonspark is gevestigd op Rembrandtlaan 29, 3741TA BAARN. 035 5413356. Voor vragen kunt ook een email sturen via CONTACT.

Samenstelling bestuur 2024:  Voorzitter: Jkvr. A.A.C.D. Bosch van Drakestein; Vice-voorzitter:  Mr. W.M.C. de Vrey-Vringer; Secretaris: G.H.J. de Lange-Meijer; Penningmeester: J.A. Binnekamp; PR & Communicatie:  Prof. dr dr h.c. R.A. Samson; Co√∂rdinator rondleidingen: E. van Duinkerken; Algemene bestuursleden: Ing. R.E. de Meij, I.W.J. Rellum.

bestuur 2023

Beheercommissie

De beheercommissie treedt adviserend op bij de te verrichten werkzaamheden in het park, in overleg met de verantwoordelijke gemeenteambtenaren en de werknemers van Eemfors. Zij gaat regelmatig het park rond om te zien wat er moet gebeuren.

Leden: Jkvr. A.A.C.D. Bosch van  Drakestein, Ing. R.E. de Meij,  U. Graafland, Ing. G. Bakker-Hanisch ten Cate, J. Bleekemolen en  M. Hinterding.   

Rondleidingen  Rondleiders: Tera Naafs, Betty van  Rootselaar-Naafs, Greet de Lange-Meijer, Boukje Sijens, Ruud de Meij en Mariette van Oosterwijk Bruyn.  Op verzoek: Angelique Bosch van Drakestein.

Privacyverklaring

De Stichting van het Cantonspark respecteert de privacy van alle gebruikers en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over onze activiteiten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn de systemen en processen van de Stichting goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Klik hier voor een uitgebreide verklaring of download de PDF