Rondleidingen

Rondleidingen

Lorem ipsum dolor sit amet

Publieksrondleidingen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. De eerste rondleiding is op 18 april om 19.00. De volgende data vind je op deze website, in de lokale pers en op andere media.
Donateur worden

Donateur worden

Lorem ipsum dolor sit amet

Voor een bijdrage van minimaal € 20,00 per jaar bent u donateur van de Stichting Vrienden van het Cantonspark. U steunt ons daarmee om het Park als waardevolle tuin voor Baarn te behouden.
Vrijwilliger in het Park

Vrijwilliger in het Park

Heb je zin in het park mee te helpn

Iedere eerste zaterdag van de maand wordt in het park gewerkt onder leiding van de beheerder en leden van de beheercommissie.. Opgeven van tevoren is niet nodig en bent U van hartelijk welkom.
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en wordt naar alle donateurs gestuurd. De laatste brief is in december verschenen Een pdf van het voorlaatste nummer kan worden gedownload

Cantonintro

In 1914 liet August Janssen in Baarn het Cantonspark als overtuin aanleggen. De Rijksuniversiteit Utrecht nam het park in gebruik als haar botanisch tuin. In 1987 werd het park voor één gulden overgedragen aan de gemeente Baarn met als voorwaarde dat de bijzondere botanische meerwaarde van het park behouden zou blijven. Vanaf toen is het Cantonspark openbaar groen geworden. De Stichting Vrienden van het Cantonspark behartigt de belangen van het park als een bijzondere voormalige botanische tuin van grote waarde. Zij adviseert de gemeente Baarn over het onderhoud en beplanting.

Belangrijke cultuurhistorische monumenten in het Cantonspark zijn: de Colonnade, het Tennishuisje en de oude muur met poort rond de huidige Rozentuin. Het hoogtepunt is een grootse plantenkas, de Wintertuin, die vanaf 1915 het hart van het Cantonspark is. Het gehele complex en alle individuele elementen zijn Rijksmonument.

Met het terugbrengen van de oorspronkelijke sferen is in 2018 de restauratie van het park begonnen. Er zullen vooral nieuwe Aziatische soorten bomen en heesters komen. In januari 2021 is het gerestaureerde park officieel weer geopend.

Impressies van het park (januari 2023)

28,15,0,50,1
25,600,60,1,1000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,1
chamamelis
chamamelis
januari-1
januari-1
januari-2
januari-2
januari-3
januari-3
januari-04
januari-04
januari-5
januari-5
januari-6
januari-6
janaari-8
janaari-8