Rondleidingen

Rondleidingen

Lorem ipsum dolor sit amet

Publieksrondleidingen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. De datums voor 2024 zijn nu vastgesteld. De eerste rondleiding in 2024 is op dinsdag 16 april 19.00 uur.
Donateur worden

Donateur worden

Lorem ipsum dolor sit amet

Voor een bijdrage van minimaal € 20,00 per jaar bent u donateur van de Stichting Vrienden van het Cantonspark. U steunt ons daarmee om het Park als waardevolle tuin voor Baarn te behouden.
Vrijwilliger in het Park

Vrijwilliger in het Park

Heb je zin in het park mee te helpn

Iedere eerste en derde zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur. Gewerkt onder leiding van de beheerder en enkele vrijwilligers. Van tevoren opgeven is niet nodig.
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en wordt naar alle donateurs gestuurd. De laatste brief is in december verschenen Een pdf (behalve het laatste nummer) kunnen worden gedownload.

Cantonintro

In 1914 liet August Janssen in Baarn het Cantonspark als overtuin aanleggen. De Rijksuniversiteit Utrecht nam het park in gebruik als haar botanisch tuin. In 1987 werd het park voor één gulden overgedragen aan de gemeente Baarn met als voorwaarde dat de bijzondere botanische meerwaarde van het park behouden zou blijven. Vanaf toen is het Cantonspark openbaar groen geworden. De Stichting Vrienden van het Cantonspark behartigt de belangen van het park als een bijzondere voormalige botanische tuin van grote waarde. Zij adviseert de gemeente Baarn over het onderhoud en beplanting.

Belangrijke cultuurhistorische monumenten in het Cantonspark zijn: de Colonnade, het Tennishuisje en de oude muur met poort rond de huidige Rozentuin. Het hoogtepunt is een grootse plantenkas, de Wintertuin, die vanaf 1915 het hart van het Cantonspark is. Het gehele complex en alle individuele elementen zijn Rijksmonument. De Wintertuin is sinds 10 juli 2023 voor het publiek gesloten.

Met het terugbrengen van de oorspronkelijke sferen is in 2018 de restauratie van het park begonnen. Er zullen vooral nieuwe Aziatische soorten bomen en heesters komen. In januari 2021 is het gerestaureerde park officieel weer geopend.