Giften aan de Stichting

Tip voor uw belastingaangifte

De stichting Vrienden van het Cantonspark is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met het RSIN/fiscaal (identificatie) nummer 804001947.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra belastingvoordeel (uw gift wordt bij de belastingaangifte automatisch verhoogd met 25%, bij ondernemingen met 50%). Een erkende culturele ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrechten te betalen over legaten en schenkingen. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de stichting Vrienden van het Cantonspark.Een mogelijkheid is om een periodieke gift te doen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

Let op!

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden. Een periodieke gift aan een culturele ANBI mag u verhogen met 25%, wanneer u uw aftrekpost berekent. Bij een periodieke gift hebt u niet te maken met een drempel en een maximum aftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging een maximumbedrag van € 1.250.

Voorbeeld

U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 100 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:

Berekenen verhoging: € 100 x 25% = € 25. Maximale verhoging: € 1.250. U hebt dan per jaar een aftrek van: € 100 + € 25 = € 125.

Bij een tarief van 42% betaalt u € 100 aan de ANBI terwijl u via uw belastingaftrek € 125 * 42% = € 52,50 terug krijgt. Uw gift bedraagt dan netto € 100 - € 52,50 = € 47,50

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften