Terugblik Activiteiten Cantonspark

Stichting Vrienden van Het Cantonspark wint de Baarnse vrijwilligersprijs 29 januari 2018

VrijwilligersprijsSamen met twee andere Baarnse organisaties werd onze Stichting Vrienden van het Cantonspark genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2018. Deze prijs is bestemd voor een organisatie uit de gemeente Baarn, die zich aanhoudend en onbaatzuchtig heeft ingezet voor het verenigingsleven en het vrijwilligersklimaat in de ruimste zin in de gemeente Baarn. Onze stichting werd als winnaar uitgeroepen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Baarn op 9 januari 2018 in Theater de Speeldoos. De prijs, waaraan een cheque van duizend Euro is verbonden, werd uitgereikt door burgemeester Mark Röell.

 

 

Westerdijkdag (24 juni 2017)

Op 24 juni 2017 organiseerde de Stichting  organiseerde de Westerdijkdag ter viering van het ‘Westerdijkjaar - 100 jaar vrouwelijke hoogleraren” . Johanna Westerdijk (1883-1961) was de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Voor het programma en de sprekers klik hier. Lees hier meer over Johanna Westerdijk.

In memoriam Huub van der Aa (7 mei 2017)

De voormalig voorzitter van de stichting Vrienden van het Cantonspark, Dr Huub van der Aa, is zondag 7 mei op 81-jarige leeftijd in Heemskerk overleden. Van der Aa was mycoloog (wetenschapper op het gebied van de fungi). In Baarn is hij vooral bekend vanwege zijn inzet voor het behoud van het Cantonspark. Op dinsdag 16 mei werd Huub van der Aa herdacht in Zalencentrum Het Brandpunt in Baarn waar familie, vele vrienden en ex-collega’s aanwezig waren. Aansluitend vond een korte crematieplechtigheid plaats in de aula van crematorium Den en Rust in Bilthoven. Lees verder >

Expositie 100 jaar Cantonspark (19 februari 2016)

Op 19 februari 2016 werd door de burgemeester van Baarn, Jhr.Mark Röell, de expositie in de Wintertuin geopend. Deze opening werd bijgewoond door vele gasten en donateurs. Lees verder

Wollemia pine een uniek boom voor het Park (4 juli 2015)

Op 4 juli 2015 werd door onze voorzitster een unieke boom, Wollemia nobilis, aangeboden aan de Baarnsche wethouder Jan Baerends. Lees verder>>

Botanische Fair (4 juli 2015)

Op 4 juli 2015 werd t.g.v. het 100 jarig bestaan de Botanische Fair gehouden. Lees verder voor de impressies en verslag.

Registratie

donateur registratie

Restauratie en heropening van het Park 2021

wintertuin

Op 29 januari 2021 werd het gerestaureerde park officieel geopend  door de Baarnsche wethouder Jannelies Vissers en de voorziter van de Stichting Vrienden van het Cantonpark Angelique Bosch van Drakestein. Bij de afsluiting van de restauratie fase 1 werden vier bomen geplant die werden geschonken door de aannemer Van Kessel.

Lees ook

Routebeschrijving Google

Het park is toegangelijk via de Abel Tasmanlaan (hoofdingang) en de Faas Eliaslaan. De toegang aan de Heemskerklaan is alleen voor personeel van de Wintertuin.

Parkeergelegenheid tegenover de ingang aan de Abel Tasmanlaan, in de Javalaan en langs de Heemskerklaan, naast het park.

google maps

 

Nieuws rechts

test rcehts

nieuws midden

test midden

nieuws links

dit is een tekst

Restauratie plannen voor het Cantonspark 2020

Het Cantonspark heeft een hoge tuinhistorische waarde, is ondanks de verschraling en verrommeling goed bewaard gebleven en van nog steeds fraai en van hoge kwaliteit.' Dat is de conclusie die die landschapsarchitect Peter Verhoeff van Stichting In Arcadie trekt na onderzoek in het Baarnse Cantonspark. In Arcadie heeft historisch onderzoek gedaan en voorlopige aanbevelingen voor de toekomst. Een toekomst waarin het Cantonspark zal worden gerenoveerd om te kunnen worden bewaard voor volgende generaties.

Uit alle ontwikkelingsperioden zijn parkelementen aanwezig, zo blijkt uit de presentatie die woensdag 7 februari zou worden gegeven aan de Baarnse gemeenteraad. Door ziekte ging dat niet door. De raadsleden hebben de presentatie inmiddels op papier ontvangen. Verder valt er te lezen dat de aanleg uit de periode August Janssen het meest structuurbepalend is. De parkaanleg is op hoofdlijnen goed bewaard en kent een rijkgeschakeerde inrichting met verschillende deelgebieden. Wel ontbreken er delen van de hoofdstructuur. zoals wandel­ paden en zichtlijnen op de omgeving. Alle parkdelen zijn in een bepaalde mate verschraald en verrommeld. lets wat niemand zal ontkennen. In Arcadie adviseert de wandelpaden te herstellen zodat er een fraaiere rondwandeling ontstaat. Vereenvoudigen en open maken 'lage weide' richting de Eemvallei. Vroeger had je vanaf de colonnade in het Cantonspark zicht over de lage weide richting de Eemvallei.

Daarnaast adviseert In Arcadie oude en slechte bomen te vervangen, de collectie heesters te herplanten en enkele onderdelen te herstellen als horticultureel spektakelstuk, bijvoorbeeld het rondel voor de Wintertuin en de ommuurde tuin. Daarnaast denkt het bureau dat het handig is het groenbeheer gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door stalen kantplanken lang de paden. En aanleg en inpassing van nieuwe voorzieningen voor hedendaags gebruik. Nieuwe toegang oostzijde in combinatie met nieuw parkeerplan, het verbeteren van het omringende hekwerk, een terras aan te leggen voor de Wintertuin. nieuwe zichtlijnen op de omgeving te creëren en een groot open grasveld te bestemmen voor multifunctioneel gebruik. De Baarnse gemeenteraad heeft 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de re­ novatie. Of dat bedrag toereikend is, zal moeten blijken.

(artikel Baarnsche Courant van Christine Schut)

De zeven rijksmonumenten van het Cantonspark

(Deze tekst is bewerkt naar een artikel in de Baarnsche Courant van 29 juli 2019; met dank aan de auteur Christine Schut).

De parkaanleg van het Cantonspark dateert van 1905 en is in een gemengde stijl aangelegd binnen de parallellogram vormige plattegrond van het complex. Voor de aan de noordzijde gelegen wintertuin ligt een cirkelvormige aanleg met in het midden een ronde fontein. Van hieruit loopt een hoofdpad in oostelijke en in westelijke richting. Aan de noordoostzijde van het park loopt het hoofdpad in een gebogen lijn tot achter de wintertuin. Dwars op de oost-westas loopt een zichtlijn vanuit de wintertuin via terrassen naar een landschappelijk gedeelte van het park aan de zuidzijde. Hierdoorheen slingert een sloot. De hoofdentree van het park bevindt zich aan de westzijde, aan de Faas Eliaslaan. Links van de entree ligt de van het terrein afgescheiden tuinmanswoning. Vanaf de wintertuin loopt een pad gebogen in zuidelijke richting langs het tennis-huisje in de richting van de kwekerij. Deze is gelegen in de zuidwesthoek van het park en is deels ommuurd. De kinderboerderij aan de zuidwestzijde valt buiten de bescherming. Parallel aan het hoofdpad loopt een smaller tweede pad. Op een hoger gelegen gedeelte in het midden van het park, tussen de twee oost-west lopende paden, ligt de follie (een niet-conventioneel gebouw, ongeschikt voor huisvesting of andere functies en geen een ander doel dienend dan decoratie). Aan de westzijde is een pinetum (naaldbomen-tuin) gelegen met bakstenen muurtjes en een bestrating van flagstones. Het park heeft een uitgebreid botanisch bomenbestand met onder andere een tulpenboom, hazelaar en sneeuwklokjesboom. Het park is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis. Voorts is het park van waarde als herkenbaar restant van een botanische tuin met waardevolle boomsoorten. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege de aanleg en de binnen het park aanwezige objecten.

WINTERTUIN

wintertuinDe in het Cantonspark gelegen Wintertuin is in 1914-1915 gebouwd voor A. Janssen naar ontwerp van bouwkundige G. Koelewijn uit Baarn. Het object is opgetrokken op een nagenoeg rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag. Het object bestaat boven een stenen basement uit hout en glas, met uitzondering van de achtergevel, die geheel van baksteen is. De beglazing van de daken is vervangen door kunststof. De glaspuien zijn deels voorzien van een roedenindeling, soms nog met glas-in-lood, en deels van vensters met een getoogde bovenzijde. Het middelste bouwdeel is hoger opgetrokken en voor het grootste deel voorzien van glas. Het bouwdeel wordt gedekt door een tegen een rechte achterzijde geplaatst schilddak met de nok haaks op de Heemskerklaan en het park gericht. De dakschilden zijn gebogen, met uitzondering van de achterzijde. Tegen dit geveldeel is een brede schoorsteen gezet, die boven het dakhuis uitsteekt, dat op de nok is gezet. Ter weerszijden van het middendeel zijn lagere bouwdelen geplaatst onder zadeldaken met de nok. Tegen de voorzijde van het middendeel is een driezijdige stenen erker gezet met getoogde vensters en deuren. Tegen de zijgevels van de lagere bouwvolumes zijn erkers van hout en glas geplaatst met stolpende deuren. Het interieur is één grote ruimte. In het midden bevindt zich een palm. De wintertuin deed dienst als plantenkas. De kolenkelder en het ketelhuis, die aan de achterzijde waren gelegen, zijn afgebroken. Essentieel is de ligging van de kas op het zuiden, waarbij de planten ook `s winters voldoende licht en zonnewarmte konden opvangen. De wintertuin is van cultuurhistorische waarde vanwege de voormalige botanische functie. Het object is voorts van architectuurhistorische waarde vanwege de gaafheid en zeldzaamheid van het bouwtype en vanwege de constructie en het materiaalgebruik.

TENNISHUISJE

IMG 2749Het aan de noordzijde naast de wintertuin gelegen Tennishuisje is omstreeks 1905 gebouwd in chaletstijl en is een overblijfsel van de tennisbaan, die in het Cantonspark gelegen was. Het object is op een T-vormige plattegrond boven een hardstenen plint opgetrokken uit verticale houten rabatdelen (gevelbekleding, cs). Het is afgedekt met een zadeldak met steekkap, beiden voorzien van leien in maasdekking (rechthoekig en even-groot, cs). De gevels hebben een symmetrische indeling. De voorgevel bevat in het midden de hoofdingang die bestaat uit openslaande dubbele deuren. Hiervoor is een portaal geplaatst met de genoemde topgevel, die wordt gesierd

COLONNADE

collonadeDe colonnade is van cultuurhistorische waarde vanwege de herkomstgeschiedenis. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, materiaalgebruik en de bouwstijl. Voorts is het van situationele waarde vanwege de verhoogde ligging in het Cantonspark. Het werd vervaardigd in 1750 voor de in 1742 gestichte buitenplaats Oud-Rozenburg in de Diemermeer, gemeente Amsterdam. De colonnade werd in verband met de aanleg van de Oosterbegraafplaats opgekocht door August Janssen en in 1915 geplaatst in het Cantonspark. De follie was oorspronkelijk bedoeld als -open- thee-prieel met vrij uitzicht in noordelijke richting op de Eem en de polders. De hardstenen colonnade is opgetrokken op een achthoekige plattegrond en bestaat uit acht Ionische zuilen waartussen balustrades met balusters zijn geplaatst. De twee groepen van vier zuilen dragen elk een geknikt hoofdgestel. Hierop staan replica’s uit 1994 van achttiende-eeuwse vazen. In het bakstenen fundament is een ronde hardstenen plaat aangebracht met de tekst `verplaatst van Oud-Rozenburg in de Diemermeer naar Cantonspark Baarn 1915’. Op twee andere medaillons staat het jaartal ‘1750’.

KWEKERIJ IN CANTONSPARK

IMG 2763De kwekerij in het Cantonspark is verdiept gelegen en wordt omsloten door een tuinmuur. De tuinmuur is opgetrokken uit baksteen met muurdammen en een ezelsrug. Aan de noordzijde is de muur in het midden verhoogd en voorzien van een getoogde poortvormige doorgang met twee deuren. Deze geven toegang tot het middenpad dat ter weerszijden met boompjes beplant is. Op de hoek aan de noordoostzijde van de kwekerij bevindt zich een trapje van cement met een leuning met pijlers in de vorm van een dobbelsteenkapiteel. De kwekerij is van cultuurhisto-risch en architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de kweekmuur.

BETONNEN VOETGANGERSBRUG IN CANTONSPARK

brugBetonnen brug over een smalle beek in het Cantonspark. De brug is opgetrokken tussen 1920 en 1940. De leuningen zijn opgetrokken in cement. Elke leuning bestaat uit twee vierkante pijlers waartussen een reeks van zuiltjes met dobbelsteenkapitelen is geplaatst. De brug is van architectuurhistorische waarde vanwege het materiaalgebruik en de vormgeving van de balustrades.

TUINBEELD CUPIDO IN CANTONSPARK

beeldhouwIn de cirkelvormige aanleg van het Cantonspark ligt in het midden van het plantsoen een hardstenen vijver met daarin een bakstenen zuil met hardstenen afdekplaat. Hierop staat een natuurstenen tuinbeeld voorstellende een cupido die een cameeschelp draagt. De cupido is gezeten op een dolfijn die in een schelp ligt. De dolfijn heeft een opgerichte staart. Het beeld is van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde en van ensemblewaarde als tuinonder-deel in het Cantonspark.

FONTEIN IN CANTONSPARK

fonteinNaast de colonnade in het Cantonspark gelegen fontein in de vorm van een waterval. De waterval werd vervaardigd in 1750 voor de buitenplaats Oud-Rozenburg te Diemermeer, gemeente Amsterdam, en in 1915 door August Janssen overgeplaatst naar zijn park. De waterval stond oorspronkelijk als fontein in de wintertuin. Aan de achterzijde is de aansluiting voor de waterleiding nog aanwezig. De ongeveer twee meter hoge hardstenen waterval bestaat uit een rechthoekig onderstuk met een tweetal waterbakken met gebeeldhouwd water in reliëf. Erboven bevindt zich een motief van twee lauwertakken en een ronde lauwerkrans.

Beplanting Terras Wintertuin 2019

Voor de beplanting van het terras van de Wintertuin hebben we gekozen voor een moderne cottagestijl. Een romantische stijl met een overdaad aan kleuren en bloemen. De harde lijnen van het terras zullen verzacht worden en de Wintertuin zal beter uitkomen. Enkele planten zullen iets hoger zijn dan de onderzijde van de ramen van de Wintertuin, zodat deze ook van binnenuit zichtbaar zullen zijn. En natuurlijk is er ook weer blauwe regen aangeplant, een Wisteria floribunda ‘Multijuga’, waarvan de bloemtrossen wel een meter lang kunnen worden.
De bloemen zullen voornamelijk bestaan uit warme, rijke kleuren (donker)rood en paars, opgelicht met lila, wit en af en toe oranje. De planten zijn deels de Engelse lievelingen van de cottage tuin: rozen, alliums, irissen, wolfsmelk (Euphorbia griffithii) en salie (Salvia) maar ook nagelkruik (Geum), Zeeuws knoopje (Astrantia), Campanula en Ooievaarsbek (Geranium). Om het geheel wat meer lucht en beweging te geven zullen er tussendoor o.a. schijnanemoon (Anemonopsis macrophylla), Chinese ruit (Thalictrum delavayi), driebladige braakwortelspirea (Gillenia trifoliata) en een paar eenjarigen zoals kantbloem/witte dille (Ammi majus) geplant worden.
De linker- en rechtervleugel zullen min of meer gelijk zijn, waarbij wel rekening is gehouden dat de linkervleugel een groot deel van de dag in de schaduw van de beuk ligt en de rechtervleugel vrijwel de hele dag in de volle zon. Dit was zeker voor het uitzoeken van de rozen nog wel een uitdaging. Het middelste deel heeft een lichter kleurenschema en bevat meer oranje, zeker in de selectie van de rozen, als referentie naar de kleuren van ‘t Rond, waarbij we straks de abrikooskleurige rozen die August Janssen er had staan als uitgangspunt nemen.
Op dit moment zijn alleen de heesters en rozen geplant, de rest van de beplanting zal in fases dit najaar en het voorjaar van 2020 worden geplant. Het niet beplante deel is op dit moment ingezaaid met eenjarigen.
De planten die nu zijn geplant naast de Wisteria: Voor de metalen roosters staan wintergroene en winterbloeiende Viburnum tinus ‘Gwenllian’; de geplante rozen zijn allen (sterk) geurend en een mix van oude en nieuwe rozen: Rosa ‘Big Purple’, R. ‘Black Baccara’, R. ‘Gräfin von Hardenberg’, R. ‘Koningin Maxima’, R. ‘Munstead Wood’, R. ‘Reine des Violettes’, R. ‘Rose de Rescht’, en R. ‘Troika’. Links en rechts van de zij-ingangen staat Hydrangea macrophylla ‘Jogasaki’ als overgang naar de beplanting aan de noordzijde van de Wintertuin.

Pagina 1 van 5